Eğitim İş İzmir 4 Nolu Şubesi

Performans Değerlendirme İtiraz Dilekçesi

Performans Değerlendirme İtiraz Dilekçesi

                                                                                  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

                                                                                                  Personel Daire Başkanlığı

 

            Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunun 02.12.2021 tarihli ve 594 sayılı kararı ile “Dokuz Eylül Üniversitesi Performans Değerlendirme Yönergesi” kabul edilmiştir. İlgili yönerge uyarınca çalıştığım birim ……………………………. tarafından performans notum ……….. olarak tarafıma bildirilmiştir.

            Söz konusu performans notunun hangi hususlara istinaden verildiği konusunda Kurumunuzca herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Yapılan değerlendirmenin objektif ve hakkaniyete uygun olmadığı kanaatindeyim.

            Açıklanan nedenlerle tarafıma bildirilen performans notuma itiraz ediyor ve performans notuma esas teşkil eden değerlendirme formlarının tarafıma verilmesini talep ediyorum. ../../….

 

                                                                                                                                                                                          İsim- Soyisim    

                                                                                                                                                                                                İmza           

Bilgi ve Belgeler
64x64

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Devamı...
64x64

Eğitim İş Tüzük

Devamı...
64x64

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Devamı...
64x64

Başlıca ILO Sözleşmeleri

Devamı...
64x64

Üyelikten Çekilme Formu

Devamı...
64x64

Üyelik Formu

Devamı...
64x64

Performans Değerlendirme İtiraz Dilekçesi

Devamı...
64x64

Hukuki Davalar

Devamı...

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • 11 MART 2023 TEMSİLCİLER TOPLANTISI
  • HUKUK KAZANIMLARIMIZ
  • SÖYLEŞİ DEPREM VE KADIN
  • ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 23.01.2023

Videolar

  • Ege Üniversitesi Kreş Hakkının Kaldırılmasını Protesto Ettik
  • Ege Üniversitesi Kreş Hakkının Kaldırılması Konusunda Basına Açıklamamız
  • 06.09.2023 İZMİR DEMEOKRASİ ÜNİVERSİTESİ MOOBİNG BASIN AÇIKLAMASI
  • GENEL BAŞKAN KADEM ÖZBAY